Bugs oplossen

Download PDF

In het geval dat zich in de software of op een website een fout voordoet, kan deze worden gemeld aan support@genkgo.nl. Genkgo zal zich inspannen deze bug te repareren. Afhankelijk van de ernst van de bug wordt bepaald op welke termijn dat gebeurt. Het repareren van fouten gebeurt kosteloos.