Maatwerk voor generieke apps

Download PDF

Naast websites ontwikkelt Genkgo ook mobiele apps. Dat kan enerzijds een generieke app zijn zoals de VerenigingenApp. Anderzijds kan dat een app zijn die volledig op maat is ontwikkeld. Indien de app valt in deze laatste categorie, dan zijn tussen Genkgo en de klant afzonderlijke afspraken gemaakt over functionaliteit en updates aan de app. De rest van dit artikel gaat in op generieke apps.

Generieke app

Onder een generieke app verstaat Genkgo dat deze is gemaakt voor een bredere doelgroep dan een enkele klant. Een voorbeeld hiervan is de VerenigingenApp. Alle klanten van Genkgo kunnen deze app aanschaffen en gebruiken.

Uitbreidingsmogelijkheden generieke app

Indien gebruik wordt gemaakt van een generieke app, is het aantal uitbreidingsmogelijkheden beperkt. Dat komt omdat het zeer tijdsintensief is om klantspecifieke toevoegingen te testen iedere keer dat een update wordt gedaan aan een generieke app. Voor de tijd die gepaard gaat met het testen van klantspecifieke uitbreidingen, brengt Genkgo de kosten in rekening. De hoogte hiervan zou door de complexiteit van een app dusdanig hoog zijn dat deze een veelvoud is van het generieke gedeelte waarvoor een gebruikerslicentie wordt betaald. In dat geval kan beter voor een volledig op maat gemaakte app worden gekozen waarbij specifieke afspraken worden gemaakt over het updaten van de app.

Complexiteit app

Bij een app komt op software gebied meer kijken dan bij een website. Dat zit hem in het feit dat bij de ontwikkeling van een app meerdere lagen actief zijn. Dat is allereerst de software laag op het toestel zelf. Ten tweede is dat de domeinlaag (functionaliteit) aan de server/admin kant. Tot slot is dat de laag die data vanuit de domeinlaag aan de app verstrekt. Voor al deze lagen dient software te worden ontwikkeld. Daarnaast is er sprake van meerdere besturingssystemen met ieder een eigen methodiek. Hierdoor dient de software te worden getest op deze verschillende besturingssystemen. In het geval van Android doen fabrikanten daarnaast nog allerlei aanpassingen aan het besturingssysteem wat de complexiteit alleen maar verder vergroot. Dit leidt tot hoge kosten voor de ontwikkeling van een app in vergelijking met een website.

Beperkte uitbreidingen

Is het dan helemaal niet mogelijk om eigen uitbreidingen te hebben in een generieke app als de VerenigingenApp? We kunnen een iframe bouwen die we invoegen in de app. Dit is een soort mini-webpagina die wordt ingesloten in de app. In principe heeft de gebruiker niet door dat deze naar een webpagina kijkt. De functionaliteit die we kunnen inbouwen in een dergelijk iframe is beperkt. Als er ook data moet worden ingevoerd, adviseren we over te schakelen op een op maat gemaakte app. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met hoge opstartkosten vanwege de complexiteit voor het bouwen van een app.