Updates

Download PDF

Genkgo of diens toeleveranciers kunnen de programmatuur van tijd tot tijd aanpassen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Genkgo spant zich ervoor in dat iedere update compatibel is met de software die draait bij zijn klanten. Genkgo is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het op dergelijke wijze aanpassen van dienst. Genkgo zal zich in het geval een update die niet compatibel is inspannen om een verbeterde versie spoedig op te leveren.