Verzoeken tot verbeteringen

Download PDF

Het is mogelijk dat een bepaalde nieuwe functionaliteit door de klant gewenst is. Deze kan dan door Genkgo worden gerealiseerd op verschillende wijzen. In dit document wordt verder uiteengezet hoe het toevoegen van functionaliteit verloopt.

Uitbreidingen op standaard software

Van standaard software is sprake als deze wordt gebruikt door meerdere klanten. Bij het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit voor standaard software moet je er rekening mee houden dat vergoedingen prijzig kunnen zijn. Applicaties die worden aangepast, zullen uitgebreid moeten worden getest of alle voorgaande functionaliteit nog steeds zo blijft werken als voor de update. Daarnaast is het uitbreiden van de functionaliteit niet het enige dat telt. Ook aan zaken als privacy, beveiliging, gebruiksvriendelijkheid en documentatie moet worden gedacht. Het gevolg is dat een toevoeging, nog los van de complexiteit, veel tijd kost.

Tot slot moet Genkgo rekening houden met andere klanten die de uitbreiding mogelijk ook gaan gebruiken. Dit betekent dat een klant die een uitbreiding op standaard software laat uitvoeren beperkte feedback mogelijkheid heeft. Deze klant is namelijk niet de enige belanghebbende bij de uitbreiding. Genkgo behoudt zich het recht voor om het verzoek tot uitbreiding naar eigen inzicht uit te werken, dan wel te weigeren. Daar staat tegenover dat de vergoeding minder hoog is dan in het geval van een uitbreiding van op maatwerk software.

Uitbreidingen op maatwerk software

Voor maatwerk software spelen andere onderwerpen dan bij standaard software. Van maatwerk software is sprake als deze voor een specifieke toepassing voor één klant is ontwikkeld. Er zijn een aantal belangrijke verschillen met uitbreidingen op standaard software.

Allereerst is dat de onderhoudscomponent. Klanten willen maatwerksoftware laten meegroeien met de rest van de software. Dat betekent dat zodra Genkgo updates uitvoert, er moet worden gecontroleerd of het maatwerk nog steeds blijft werken. Om dit onderhoud te bekostigen zal Genkgo een periodieke vergoeding rekenen. Meestal wordt ervoor gekozen om een percentage van de investeringskosten als onderhoudskosten te laten terugkomen.

Ten tweede krijgt een klant met maatwerksoftware meer mogelijkheid tot feedback. In tegenstelling tot standaard is deze klant namelijk de enige die de software gebruikt en zodoende de enige belanghebbende bij de software. Voor deze feedback mogelijkheid, en de uren die nodig is om feedback te bespreken en verwerken, zal Genkgo een vergoeding rekenen.

Complexiteit

Bij het uitbreiden van functionaliteit moet Genkgo rekening houden met de rest van de aanwezige software. Functionaliteit moet werken in het complete ecosysteem van het Genkgo systeem. In het geval een uitbreiding meerdere applicaties raakt, heeft dit tot gevolg dat de complexiteit ook omhoog schiet. In het geval van complexe systemen als het Genkgo software systeem, betekent dat de complexiteit per extra optie logaritmisch toeneemt. Een klant moet er rekening mee houden dat een ogenschijnlijk kleine aanpassing grote gevolgen kan hebben in het grotere geheel.

Dit is eveneens het geval als uitbreidingen gevolgen hebben op meerdere omgevingen, bijvoorbeeld naast de administratie omgeving ook de website en/of app. Wanneer men bij een uitbreiding afhankelijk is van een of meerdere externe partijen, moeten rekening worden gehouden met additionele overleguren en meer communicatie. Met toenemen van de complexiteit zal de prijs hoger zijn.

Webdesign op maat

Het feit dat Genkgo een website oplevert, waarbij al dan niet feedbackrondes zijn ingebouwd, betekent niet dat een klant feedback kan leveren op de bijbehorende administratieve software. Deze wordt geleverd zoals deze is.

Aanleverspecificaties

Bij het uitbreiden van software is het belangrijk dat vooraf duidelijk is wat er moet gebeuren. Genkgo ontvangt bij voorkeur documenten waarbij per uitbreiding de volgende specificatie is gegeven.

  1. Op welke applicatie is de uitbreiding van toepassing?
  2. Op welke omgevingen is de uitbreiding van toepassing? Alleen de administratieve omgeving, of ook op een website of app?
  3. Welke informatie moet er in de omgevingen kunnen worden ingevoerd? Is hier sprake van gevoelige informatie?
  4. Hoe dient informatie te worden weergegeven in de verschillende omgevingen?
  5. Welk gedrag moet er worden gekoppeld nadat informatie is ingevoerd?
  6. In hoeverre moeten gegevens weer uit het systeem kunnen worden gehaald?
  7. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de functionaliteit gebruiksvriendelijk wordt aangeboden?

Vergoeding

De vergoedingen voor uitbreidingen aan software gaan op basis van dagdelen. Een dagdeel bestaat uit 4 uur. Vooraf wordt door Genkgo een voorcalculatie gemaakt van te besteden dagdelen. In het geval onvoldoende duidelijk is, bijvoorbeeld doordat een uitbreiding afhankelijk is van een derde partij, kan ervoor worden gekozen om met een bandbreedte te werken. Afhankelijk van het soort maatwerk, kan een periodiek vergoeding worden toegevoegd voor onderhoud.

Uren die worden besteed aan onderzoek ter bepaling van de prijs, worden in rekening gebracht. Indien de klant akkoord gaat met de prijs, worden de onderzoeksuren verrekend met de besteedbare dagdelen.