Servicefase en publicatie websites

Download PDF

De periode tussen het verwerken van de de laatste feedback en de daadwerkelijke publicatie van de website is de zogenaamde ‘servicefase’ in het project. Tijdens deze periode plaatst de klant de laatste content op de website en verdiept zich in het gebruik van de evt. andere Genkgo applicaties. Alles wordt afgerond en klaar gemaakt voor publicatie en ingebruikname. Genkgo levert in de servicefase ondersteuning. Zie ook onze werkwijze voor het aanvragen van een extra feedbackronde. In de servicefase wordt ook de publicatiedatum vastgesteld.

Vaststellen van het publicatiemoment

Genkgo zal een website publiceren als:

  1. Alle voorbereidingen voor wat betreft hosting en koppelingen door de klant zijn getroffen

  2. De klant akkoord of opdracht heeft gegeven voor publicatie binnen 4 weken na afronding van de laatste feedbackronde.

Bij het verkrijgen van een akkoord binnen de gestelde termijn zal Genkgo de website binnen drie werkdagen publiceren op het gekozen domein. Het publiceren kan ook gebeuren op een specifieke datum die binnen de gestelde termijn is vastgesteld in overleg met Genkgo.

Wordt een akkoord niet verkregen binnen de gestelde termijn dan valt het publicatiemoment buiten de voorwaarden van het bestaande contract. Dat betekent dat kosten voor werkzaamheden en “standby tijd” additioneel in rekening worden gebracht. Hiervoor geldt het tarief van tenminste één blok (dagdeel).