Subsites

Download PDF

In dit document lees je over onze werkwijze voor het leveren van subsites. Dit beleidsdocument is een verbijzondering van het website aanpassingen beleidsdocument.

Wat is een subsite

Onder een “subsite” verstaan we een afzonderlijke website die gebaseerd is op de “hoofdsite” van de organisatie. Deze website draait op een eigen domeinnaam of op een subdomein, bijvoorbeeld https://subsite.jouworganisatie.nl. Bekende voorbeelden van subsites zijn: evenementen-website (volledig ingerecht voor een belangrijk evenement), carriere-website (volledig ingericht voor carriere mogelijkheden), commissie-website (ingericht voor de activiteiten van een bepaalde commissie). 

Techniek en design gebaseerd op hoofdsite

Een subsite is qua techniek en design volledig gebaseerd op de hoofddsite. Dit hoeft dus niet helemaal opnieuw te worden ontworpen en ontwikkeld. Een subsite kan op sommige vlakken afwijken van de hoofdsite. Design, modules en configuratie kan in opdracht door ons worden aangepast.

Inhoud en indeling (gedeeltelijk) gebaseerd op hoofdsite

Net zoals bij de hoofdsite is de klant verantwoordelijk voor het plaatsen en beheren van de content. Deze content kan helemaal nieuw en afwijkend van de hoofdsite zijn, of (deels) overeenkomen met de hoofdsite. Zo kan bijvoorbeeld automatisch het nieuws van de hoofdsite worden weergegeven op een subsite. Je hoeft de content dan niet voor twee sites apart te beheren. Per module dien je aan te geven hoe dat moet worden ingesteld, zie hierna.

Aanpassingen

Overeenkomsten met hoofdsite:

Bij de implementatie van de subsite worden de volgende onderdelen van de hoofddsite overgenomen:

 • Grafische stijl: kleurenpalet, lettertype, visuele elementen, interactieve elementen;
 • Logo(s);
 • Pagina templates;
 • Modules;
 • Login structuur.

Aanpassingen die mogelijk zijn per subsite:

Aan bovenstaande onderdelen zijn de volgende aanpassingen mogelijk:

 1. Aanpassingen grafische stijl: kleurenpalet, lettertype, visuele elementen, logo(s);
 2. Afwijkende inhoud modules (bijvoorbeeld een eigen nieuwsfeed, eigen foto’s in album, etc);
 3. Afwijkende indeling home page;
 4. Additioneel design pagina-templates;
 5. Additioneel design modules.

Indien de verschillen tussen hoofdsite en subsite te groot en onbeheersbaar worden, kan Genkgo ertoe besluiten de subsite los te trekken van de hoofdsite. De uren en kosten die hiervoor moeten worden gemaakt, zullen door Genkgo vooraf met de klant worden gecommuniceerd.

Aanvragen van een subsite

De prijs en levertijd van een subsite kunnen pas worden bepaald als Genkgo een goed beeld heeft van de wensen. Deze wensen dienen vooraf door de klant te worden aangeleverd in een document. In dit document is tenminste opgenomen: 

 • Naam van de subsite;
 • Primaire doelstelling van de subsite;
 • Gewenste publicatiedatum van de subsite;
 • Gewenste domeinnaam of subdomeinnaam waarop de subsite moet worden gepubliceerd;
 • Een genummerde lijst van de gewenste aanpassingen, conform het website aanpassingen beleidsdocument, gesorteerd op prioriteit. Hierbij is elke aanpassing voorzien van een duidelijke omschrijving. Als het een aanpassing aan grafische kenmerken betreft dienen kleurcodes en/of grafische bestanden te worden bijgevoegd;
 • Per website module is aangegeven of de inhoud wel of niet dient overeen te komen met die van de hoofdsite.

Algemene richtlijnen prijs

De prijs van een subsite bestaat uit implementatiekosten en kosten voor aanpassingen:

 • Implementatiewerkzaamheden subsite: 2 blokken, tarief "website aanpassingen" (2 dagdelen).
 • Aanvullende licentiekosten voor gebruik Website applicatie.
 • Voor aanpassingen is ons website aanpassingen beleidsdocument van toepassing.

Hoe meer verschillen een subsite krijgt van de hoofdsite, hoe complexer de werkzaamheden worden. Dit heeft invloed op de prijs. Probeer vooraf al goed te bedenken wat hetzelfde moet blijven en wat af moet wijken.

Indien de subsite op een eigen domeinnaam wordt gepubliceerd dan kunnen er additionele kosten voor deze domeinnaam gelden.