Website Aanpassingen

Download PDF

"Wij zouden graag de volgende lijst met verzoeken willen laten doorvoeren aan onze website, wat kost dat?"

Het is een veelgestelde vraag door onze klanten. Om vertraging en verwarring te voorkomen, creëren we met dit beleidsdocument duidelijkheid over de verwachtingen van website aanpassingen.

Kosten

Vast budget

Genkgo werkt voor websiteaanpassingen die buiten de service vallen met een vast budget van een dagdeel (4 uur). Binnen deze tijd wordt geprobeerd zoveel mogelijk gewenste verzoeken te realiseren.
Het budget wordt gebruikt voor:

1) analyse van lijst,
2) realisatie van de wensen,
3) communicatie met de klant.  

Bi analyse zal worden vastgesteld om wat voor aanpassingen het gaat.

  1. Aanpassingen aan het design van de website. (1 blok, 4 uren, 280 euro)
  2. Aanpassingen aan de functionaliteit van website modules. (1 blok, 4 uren, 360 euro)
  3. Aanpassingen aan functionaliteit van de administratieve software. Deze aanpassingen worden niet meegenomen bij website aanpassingen. Deze dienen separaat te worden aangeleverd.

Realisatie

Bij het verwerken van een lijst wordt van boven naar onder gewerkt. Na het verstrijken van de uren uit het budget wordt er met de klant gecommuniceerd wat er is gerealiseerd. De klant kan vervolgens het opgeleverde werk controleren en goedkeuren. De klant kan de lijst met niet-gerealiseerde verzoeken reviseren. Voor het verwerken van feedback zal Genkgo opnieuw een budget van een dagdeel besteden. Deze werkwijze kan indien gewenst worden herhaald.

Hoe lang het duurt om een bepaalde aanpassing te doen of uitbreiding te maken is afhankelijk van een aantal factoren.  

  • De belangrijkste factor is de kwaliteit van communicatie. Het analyseren van een onduidelijk geformuleerd verzoek kost meer tijd dan dat van een heldere vraag voorzien van een voorbeeld, screenshot en/of link. Als je een verzoek vooraf graag telefonisch bespreekt, geef dat dan aan in de lijst. Bedenk je vooraf goed dat de tijd die dit telefonisch overleg kost ook uit het budget gaat.
  • Een tweede voorname factor is de leeftijd van de website. Doorgaans geldt de regel: hoe ouder de website, hoe meer tijd het kost om aanpassingen te doen. Bij een website die al enkele jaren oud is kan wellicht worden overwogen een geheel nieuw design te ontwikkelen of een nieuwe template te installeren.

Aanleverspecificaties

  1. Verzoeken zijn opgenomen in een tekstdocument (dus geen pdf)
  2. Document is onderverdeeld in categorieën "design" en/of "functionaliteit"
  3. Verzoeken per categorie ondergebracht in een genummerde lijst
  4. Lijst met verzoeken is gesorteerd op prioriteit (belangrijkste bovenaan, minst belangrijke onderaan)
  5. Verzoeken zijn in ieder geval voorzien van links en uitleg. Screenshots kunnen worden meegestuurd waar dat noodzakelijk wordt geacht

Genkgo behoudt zich het recht om opdrachten die niet op bovenstaande wijze zijn aangeleverd te weigeren. Genkgo behoudt zich het recht om verzoeken niet uit te voeren als deze door de klant niet helder zijn geformuleerd en/of onvoldoende zijn voorzien van uitleg. Het in behandeling nemen van een aanvraag vindt na tenminste één werkweek plaats.